Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.302.2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę mebli biurowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

23.09.2015
WAD.2601.312.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę przeciwciał, odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

21.09.2015
WAD.2601.302.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł obrotowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

15.09.2015
WAD 272.3.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznegona bezgotówkową dostawę (zakup) pędnych paliw do samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2013.poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty 30 tys. euro oraz poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

04.09.2015
WAD 2601.170.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę autoklawu mikrofalowego do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu. Postępowanie nr WAD.2601.170.2015 jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r.

24.08.2015
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian