Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.272.3.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa czterech samochodów osobowych dla WIORiN we Wrocławiu”. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych

27.03.2017
WAD.2601.67.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.67.2017). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r

20.03.2017
WAD.2601.17.2017

Zapytanie ofertowe na na dostawę bibuły filtracyjnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.17.2017). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

23.02.2017
WAD.2601.349.2016

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla WIORiN we Wrocławiu i jego Oddziałów/Delegatur (WAD.2601.349.2016)

09.12.2016
WAD.2601.369.2016

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz drobnych elementów komputerowych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.369.2016)

28.11.2016
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    14
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian