Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.273.2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych w wyszczególnionych obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

24.08.2015
WAD.2601.236.2015

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i jego komórek organizacyjnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

24.07.2015
WAD 2601.234.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera i podzespołów komputerowych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.234.2015). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

20.07.2015
WAD 2601.179.2015

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę symetrycznego dostępu do Internetu (w technologii światłowodowej) dla WIORiN we Wrocławiu (WAD 2601.179.2015)

12.06.2015
WAD.2601.67.2015

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek wg wykazu zamieszczonego w formularzu ofertowym i specyfikacji cenowej ( załącznik nr 1 oraz 1 A ). Tonery muszą być fabrycznie nowe (nieregenerowane), dopuszczalne są zamienniki ( za wyjątkiem pozycji określonych jako oryginał). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

09.03.2015
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian