Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.396.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera i pamięci przenośnych dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

22.11.2018
WAD.2601.347.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup) 3 szt. samochodów osobowych dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

19.10.2018
WAD.2601.310.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup) paliw płynnych oraz świadczenie usług myjni samochodowej w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

02.10.2018
WAD.2601.254.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę dejonizatora wody. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

02.08.2018
WAD.2601.246.2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu zwraca się z prośbą do potencjalnych Oferentów o przesłanie wstępnych propozycji/ofert usług stałego nielimitowanego dostępu do Internetu dla komórek organizacyjnych WIORIN.

02.08.2018
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    16
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian