Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.43.2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów BHP do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

22.03.2016
WAD.2601.39.2016

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek wg wykazu zamieszczonego w formularzu ofertowym i specyfikacji cenowej ( załącznik nr 1 oraz 1 A ). Tonery muszą być fabrycznie nowe (nieregenerowane), dopuszczalne są zamienniki ( za wyjątkiem pozycji określonych jako oryginał). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

16.02.2016
WAD.2601.30.2016

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r

09.02.2016
WAD.2601.21.2016

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

01.02.2016
WAD.2601.412.2015

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

09.12.2015
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian