Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.382.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup) paliw płynnych oraz świadczenie usług myjni samochodowej w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

06.12.2019
WAD.2601.340.2019

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w 2020 r. w zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC+ Assistance, NNW) i odpowiedzialności cywilnej dla WIORiN we Wrocławiu.
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 29.12.2017 r.

18.11.2019
WAD.2601.222.2019

Zapytanie ofertowe (powtórzone) na kompleksową dostawę gazu ziemnego zaazotowanego (Lw) dla obiektów WIORiN we Wrocławiu położonych na terenie województwa dolnośląskiego. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

01.08.2019
WAD.2601.77.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów BHP (WAD.2601.77.2019) do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

01.04.2019
WAD.26011.82.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do lokali i komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.82.2019). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

26.03.2019
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian