Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD 2601.234.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera i podzespołów komputerowych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.234.2015). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

20.07.2015
WAD 2601.179.2015

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę symetrycznego dostępu do Internetu (w technologii światłowodowej) dla WIORiN we Wrocławiu (WAD 2601.179.2015)

12.06.2015
WAD.2601.67.2015

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek wg wykazu zamieszczonego w formularzu ofertowym i specyfikacji cenowej ( załącznik nr 1 oraz 1 A ). Tonery muszą być fabrycznie nowe (nieregenerowane), dopuszczalne są zamienniki ( za wyjątkiem pozycji określonych jako oryginał). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

09.03.2015
WAD.2601.398.2014

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług stacjonarnego dostępu do internetu dla WIORiN we Wrocławiu i jego Oddziałów/Delegatur. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.Proszę kliknąć na nr postępowania ( z lewej strony) aby uzyskać szczegóły

05.12.2014
WAD.2601.397.2014

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla WIORiN we Wrocławiu i jego Oddziałów/Delegatur. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.Proszę kliknąć na nr postępowania ( z lewej strony) aby uzyskać szczegóły

05.12.2014
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    14
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian