Świadczenie usług zarządzania nieruchomością położoną we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 15/17

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością położoną przy ul. Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu (WAD.2601.303.2020). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 27.12.2017 r.

Pełna treść zapytania oraz załączniki są do pobrania poniżej.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2020-11-24
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2020-11-24
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2020-11-24
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2020-11-24
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, że w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością położoną przy ul. Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy ATENA & HJW Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, 50-237 Wrocław, za cenę 64 944,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote). W związku z powyższym zapraszamy upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do kontaktu w celu niezwłocznego zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest p. Mieczysław Dynaka, tel. 604 975 668 lub 71 371 84 35 wew. 39, adres e-mail: da-wroclaw@piorin.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu nie zastosowano odwróconej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, wpłynęła 1 oferta, uznana za ostateczną. Data:
opublikował:
2020-11-24
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2020-12-08
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 24.11.2020 12:09
Data ostatniej aktualizacji informacji: 08.12.2020 15:10
Sprawdź historię zmian