Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.382.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup) paliw płynnych oraz świadczenie usług myjni samochodowej w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

06.12.2019
WAD.2601.356.2019

Zapytanie ofertowe na wykonywanie przez okres dwóch lat okresowych badań lekarskich wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników i stażystów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.356.2019). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w ,,Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

20.11.2019
WAD.2601.340.2019

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w 2020 r. w zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC+ Assistance, NNW) i odpowiedzialności cywilnej dla WIORiN we Wrocławiu.
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 29.12.2017 r.

18.11.2019
WAD.2601.222.2019

Zapytanie ofertowe (powtórzone) na kompleksową dostawę gazu ziemnego zaazotowanego (Lw) dla obiektów WIORiN we Wrocławiu położonych na terenie województwa dolnośląskiego. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

01.08.2019
WAD.2601.222.2019

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E) i zaazotowanego (Lw), dla obiektów WIORIN we Wrocławiu położonych na terenie województwa dolnośląskiego. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

15.07.2019
1  2  3  4  5  6  7  8  9    14
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian