Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zarządzenie nr 5/2024

Zarządzenie nr 5/2024 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu wdrożeniowego EZD w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 20/2023

Zarządzenie nr 20/2023 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 18 października 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 22/2022

Zarządzenie nr 22/2022 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 19.10.2022 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Wojewódzkiego Inspektora i zastępców Wojewódzkiego Inspektora
 

Zarządzenie nr 4/2021

Zarządzenie nr 4/2021 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 28.01.2021 r. w sprawie wprowadzenie Instrukcji Kancelaryjnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Zarządzenie nr 3/2021

Zarządzenie nr 3/2021 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Zarządzenie nr 2/2021

Zarządzenie nr 2/2021 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wydawania paszportów roślin, etykiet urzędowych/paszportów roślin, etykiet urzędowych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz pobierania opłat z tego tytułu.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 27/2020

Zarządzenie nr 27/2020 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 23/2020

Zarządzenie nr 23/2020 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postepowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2, wywołującego COVID - 19 w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie nr 18/2020 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 27.10.2020  roku, określające stawki opłat za świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych cech jakościowych nasion oraz opłat za pobieranie prób nasion.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 15/2020

Zarządzenie nr 15/2020 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 27 sierpnia 2020 r.w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy w Laboratorium Wojewódzkim.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 26 maja 2020 r.w sprawie regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie nr 4/202 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie tworzenia, przekazywania i publikowania informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 3/2020 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 13.01.2020 r. w sprawie odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych oraz wyznaczenia dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu nowego Inspektora Ochrony Danych.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 18/2019

Zarządzenie nr 18/2019 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 23.09.2019 r. wprowadzające Regulamin dotyczący zasad gospodarowania środkami publicznymi.

Pliki do pobrania

ZARZĄDZENIE nr 11 /2019

Zarządzenie nr  11 /2019 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z zarządzaniem ryzykiem w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Zarządzenie nr 5/2019

Zarządzenie nr 5/2019 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia  1 marca 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na 2019 r.

Pliki do pobrania

Aneks do Zarządzenia 4/2019

Aneks z dnia 29 marca 2019 roku do Zarządzenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora ochrony roślin i Nasiennictwa nr 4/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie stosowanie zasad ochrony danych osobowych (RODO) w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 4/2019

Zarządzenie nr 4/2019 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia  26 lutego 2019 r.w sprawie stosowania zasad ochrony danych osobowych (RODO) w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 3/2019

Zarządzenie nr 3/2019 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia  8 lutego 2019 r.w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Procesowego.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 8/2018

Zarządzenie nr 8/2018 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie udziału pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu w szkoleniach organizowanych przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 6/2018

Zarządzenie nr 4/2018 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  z dnia 15. 05. 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 5/2018

Zarządzenie nr 5/2018 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 15. 05. 2018 r. w sprawie organizacji bezpieczeństwa danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 4/2018

Zarządzenie nr 4/2018 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu z dnia 30. 04. 2018 r. w sprawie wzorów Upoważnień do przeprowadzania kontroli zewnętrznych i wzorów Zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli.

Pliki do pobrania

Aneks do Zarządzenia 13/2013

Aneks nr 4 z 4.01.2018 r. do zarządzenia nr 13/2013 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 31.10.2013

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 14/2017

Zarządzenie nr 14/2017 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie gospodarowania majątkiem w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Aneks do Zarządzenia 11/2017

Aneks z dnia 3 stycznia 2018 roku do zarządzenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa nr 11/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania i uprawnieńZespołu Projektowego ds. realizacji projektu pozakonkursowego Szefa Służby Cywilnej "Skuteczne Standardy Nadzoru"

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 11/2017

Zarządzenie nr 11/2017 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania i uprawnień Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu pozakonkursowego Szefa Służby Cywilnej "Skuteczne Standardy Nadzoru"

Zarządzenie nr 9/2017

Zarządzenie nr 9/2017 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i nasiennictwa w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 6/2017

Zarządzenie nr 6/2017 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin I nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 5/2017

Zarządzenie nr 5/2017 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji bezpieczeństwa danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Zarządzenie nr 4/2017

Zarządzenie nr 4/2017 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony roślin i Nasiennictwa z dnia 16. 02. 2017 r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości, napojów i ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, a także zasad gospodarowanie tymi środkami.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 3/2017

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie ustalenia wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 r.

Pliki do pobrania

Aneks do zarządzenie nr 16/2010

Aneks do zarządzenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa nr 16/2010 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zasad obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 2/2017

W sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 1/2017

Zarządzenie nr 1/2017 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie wzorów Upoważnień do przeprowadzania kontroli zewnętrznych i wzorów Zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli 

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 11/2016

Zarządzenie nr 11/2016 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego po wprowadzeniu stopni alarmowych, instrukcję oraz zasady postępowania pracowników w przypadku napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, zagrożenia atakiem bioterrorystycznym, włamania, pożaru i innych zdarzeń losowych" w obiektach administrowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 10/2016

Zarządzenie nr 10/2016 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 15/2016 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Zarządzenie nr 4/2016

Zarządzenie nr 4/2016 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenie Polityki Antykorupcyjnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Zarządzenie nr 3/2016

Zarządzenie nr 3/2016 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 2/2016

Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie ustalenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 r.

Pliki do pobrania

Aneks nr 3

Aneks nr 3 z dnia 4 stycznia 2016 r. do Zarządzenia nr 13/2013 Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 31.10.2013

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 1/2016

Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 17/2015

Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie wprowadzenia procedur realizacji budżetu zadaniowego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 16/2015

Zarządzenie nr 16/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania będących na stanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 15/2015

Zarządzenie nr 15/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu sygnałów obywatelskich.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 14/2015

Zarządzenie nr 14/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku trwałego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 12/2015

Zarządzenie nr 12/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin I Nasiennictwa w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 11/2015

Zarządzenie nr 11/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 22 kwietnia 2015 w sprawie

powołania Komisji Socjalnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2015 roku.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 9/2015

Zarządzenie nr 9/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 22 kwietnia 2015 w sprawie zasad dokumentowania i rozliczania podróży służbowych na terenie kraju pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 8/2015

Zarządzenie nr 8/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 19.03.2015 r. w sprawie stosowanych cen przy sprzedaży materiału paszowego pochodzącego z zsypów prób Laboratorium Oceny Nasion tutejszego Inspektoratu.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 7/2015

Zarządzenie nr 7/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 6/2015

Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu w sprawie ustalenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2015 r.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 5/2015

Zarządzenie nr 5/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu z dnia 16 lutego 2015 roku. 

Pliki do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 4/2015

Zarządzenie nr 4/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Wojewódzkim Inspektoracie ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.
 

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 3/2015

Zarządzenie nr 3/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie tworzenia, przekazywania i publikowania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie nr 2/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 1/2015

Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 14/2014

Zarządzenie nr 14/2014 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 31.12.2014 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych i ciężarowych będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oraz prowadzenia dokumentacji związanej z ich eksploatacją i zużyciem paliwa.

Zarządzenie nr 13/2014

Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 30.12.2014 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie wprowadzenia procedur realizacji budżetu zadaniowego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Aneksy do zarządzeń 16/2010 i 31/2010

Zarządzenie nr 10/2014

Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i wykorzystywania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 9/2014

Zarządzenie nr 9/2014 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazy akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 6/2014

Zarządzenie nr 6/2014 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Gospodarki Majątkowej

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 5/2014

Zarządzenie nr 5/2014 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 1 kwietnia 2014 roku
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 4/2014

Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 26Iutego 2014 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu w sprawie ustalenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2014 r.

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 3/1014

Zarządzenie nr 3/1014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie procedury udzielania urlopów Pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 2/2014

Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wzorów Upoważnień do przeprowadzania kontroli zewnętrznych i wzorów Zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 1/2014

Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji informacji: 11.09.2014 15:16
Data aktualizacji informacji: 25.09.2014 11:47
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd