Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

stanowiska samodzielne

 

Małgorzata Andrzejewska
Główny Specjalista ds. kadr, inf. niejawnych, obrony cywilnej

tel. 61 860 59 20

tel. 609 967 522

Joanna Madaj-Stróżyk
Główny Specjalista ds. bhp, p.poż., archiwum zakładowego i kadr

Koordynator do spraw dostępności

tel. 61 860 59 47

tel. 607 448 054

Maria Walczak
Radca prawny

tel. 61 860 59 60

Wioletta Cieślak

Radca prawny

tel. 61 860 59 60

Marta Krajewska

Inspektor Ochrony Danych

tel. 533 133 028

marta.krajewska@poznan.piorin.gov.pl

 

 

Zgłoś błąd