Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORiN w Poznaniu

 

MISJA

Misją WIORiN w Poznaniu jest sprawowanie nadzoru nad zdrowiem roślin, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym.

 

 

Informacja dla klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu dotycząca dostarczania prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej, odbioru dokumentów oraz odbioru urzędowych etykiet i etykiet/paszportów dla materiału siewnego

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce, uwzględniając zalecenia służb sanitarnych, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin oraz naszych pracowników, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu do przypadków absolutnie koniecznych. Prosimy, aby sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa załatwiane były przez Państwa, w miarę możliwości: drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Próby  do badań laboratoryjnych, wraz z dokumentacją (aktualne wnioski, zlecenia do badań dostępne są na naszej stronie internetowej http://piorin.gov.pl/wp-formularze/), należy dostarczyć pocztą lub za pomocą firmy kurierskiej. Próby do badań  dostarczone osobiście i związane z nimi dokumenty należy zostawiać na oznakowanym wózku w wejściu do Wojewódzkiego Inspektoratu. W sprawach wymagających osobistego kontaktu, np. wydawanie dokumentów, prosimy kontaktować się telefonicznie (tel. 61/8605933, 61/8605941, 607334442) lub elektronicznie
() .

Odbiór osobisty etykiet urzędowych i etykiet/paszportów wypełnionych lub pustych, będzie możliwy po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem naszego urzędu, telefonicznie (tel. 61/8605926, 61/8605959, 61/8605915) lub elektronicznie () daty i przybliżonej godziny odbioru. Etykiety przeznaczone do odbioru wraz z dokumentacją, zostaną wyłożone na stoliku w wejściu do urzędu. Obierający etykiety zostawi podpisane dokumenty i zabierze przygotowane etykiety.

Osobiste dostarczenie prób do badań lub odbiór etykiet mogą odbywać się wyłącznie w godzinach 8:00-14:00, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną.

Ograniczenie wizyt osobistych dotyczy również naszych 30 oddziałów funkcjonujących w powiatach. W oddziałach wizyta osobista jest możliwa, ale tylko po uprzednim jej uzgodnieniu z kierownikiem oddziału.

 Prosimy o wyrozumiałość za powstałe utrudnienia.

                                                                                               Podpisał:

                                                                                                 Adam Błochowiak

                                                                                                 Wojewódzki Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu

60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 B

Biuro podawcze, informacja

tel. 61 860-59-00
Sekretariat tel. 61 860-59-11
fax 61 860-59-12

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN w Poznaniu jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

 

 

 

 

.

  

 

WIORiN Poznań nie prowadzi sygnalizacji występowania agrofagów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dla osób w związku z przetwarzaniem danych na podstawie monitoringu wizyjnego

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Marta Krajewska

e-mail: 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres ESP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Redakcja strony wiorin poznań

  1. Piotr Mendelewski
  2. Emilia Nikiel
  3. Paulina Migdalska-Kustosik
  4. Joanna Madaj-Stróżyk

tel.: 61 860-59-19

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Poznań
Zgłoś błąd