Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

.

Witamy na stronie WIORiN w Poznaniu

                                  

 

            

Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Poznaniu

 

60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 B

Biuro Obsługi Klienta 61 860 59 00

Sekretariat tel. 61 8605911,

 

godziny pracy 7:30 - 15:30

 

składanie skarg i wniosków - informacje dostępne TUTAJ

 

Strona WIORiN w Poznaniu jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

MISJA

Misją WIORiN w Poznaniu jest sprawowanie nadzoru nad zdrowiem roślin, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin i nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu nawozów oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym.

 

 

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA W ROKU 2023 CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH - COBORU

 

UWAGA! BADANIA OPRYSKIWACZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA OD 4 MAJA 2023 ROKU, ZNOWU OBOWIĄZKOWE!

Więcej informacji TUTAJ

 

Projekt pt. „Zabezpieczenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu obsługi fitosanitarnej roślin oraz towarów pochodzenia roślinnego przeznaczonych na eksport do Wielkiej Brytanii w związku z brexit”

 

Działania WIORiN w Poznaniu w zakresie realizacji projektu dotyczą przeciwdziałania negatywnym skutkom oraz łagodzenia negatywnego wpływu brexit w państwach członkowskich i sektorach, które są najbardziej dotknięte wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu: 742 428,08 EUR

Dofinansowanie pokrywające koszty kwalifikowalne w kwocie: 609 104,82 EUR

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

 

Przedsięwzięcie pn.: „Monitorowanie lasów, parków np. krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i innych terenów zadrzewionych z wykorzystaniem dronów pod kątem występowania agrofagów kwarantannowych na terenie Wielkopolski” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl

 

Działania WIORiN w Poznaniu w zakresie realizacji przedsięwzięcia dotyczą wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego obszarów zagrożonych występowaniem organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania. Pozyskane w ten sposób dane umożliwią przeprowadzenia efektywnej analizy ryzyka pod kątem możliwości stwierdzenia ich występowania oraz skutecznego przeciwdziałania ich rozwojowi.

 

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia na terenie RP w dniu 17 maja 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu zwraca się z prośbą do klientów naszego urzędu, aby w miarę możliwości wszelkie sprawy załatwiać w formie elektronicznej. W przypadku konieczności wizyty osobistej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu. Numery telefonów dostępne są w zakładce "struktura organizacyjna".

 

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Joanna Madaj-Stróżyk tel. 607 448 054;

 

POMOC DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 250 B w Poznaniu. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i  Nasiennictwa  w Poznaniu pracuje w godzinach 7.30-15.30.

Dojazd do Urzędu możliwy jest komunikacją miejską. Najbliżej znajduje się przystanek tramwajowy przy pętli Budziszyńskiej w kierunku Junikowa. W dalszej odległości od Urzędu znajduje się przystanek tramwajowy  zarówno w kierunku Junikowa,  jak i  w kierunku Centrum. 

Przy wejściu do budynku  są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Transkrypcja w języku PJM

Do skutecznej komunikacji z Wojewódzkim  Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu  osoba niesłysząca lub słabosłysząca, lub z innymi specjalnymi potrzebami może skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza PJM (polskiego języka migowego).

Wniosek można przesłać: mailowo na adres: 

 • pocztą na adres: Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań,
 • złożyć osobiście,
 • wysłać przy pomocy ePUAP na adres skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu.

Każdy pracownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, niezależnie od ustalonej procedury ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej przy załatwianiu sprawy.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Drzwi do budynku są otwierane automatycznie, wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku urzędu od strony ulicy Grunwaldzkiej. Biuro Obsługi Klienta znajduje się w holu głównym. W budynku znajduje się winda. Toaleta na parterze jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Wewnętrzne klatki schodowe oraz winda zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Podłoga wyłożona jest płytkami ceramicznymi. 

 

Nie ma ograniczeń w dostępie do budynku z psem asystującym.

 

Informacja o rozmieszczeniu komórek organizacyjnych Urzędu:

Parter:

 • Biuro Obsługi Klienta;
 • Dział Nadzoru Fitosanitarnego;
 • Dział Ochrony Roślin i Nawozów;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki;
 • Oddział Poznań;

 

I piętro:

 • Biuro Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa;
 • Biuro Zastępcy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa;
 • Sekretariat;
 • Dział Nadzoru Nasiennego;
 • Dział Administracyjny;
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Kadr, Spraw Obronnych oraz Informacji Niejawnych;
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Archiwum Zakładowego;
 • Dział  Finansowy.

Deklaracja dostępności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rozpatrzeniem  wniosku lub żądania o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dla osób w związku z przetwarzaniem danych na podstawie monitoringu wizyjnego

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Marta Krajewska

e-mail: 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres ESP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Redakcja strony wiorin poznań

 1. Paulina Migdalska-Kustosik - koordynator ds. kontaktów z mediami;
 2. Joanna Madaj-Stróżyk - koordynator ds. dostępności;
 3. Aleksandra Żurawska-Kordeczka

tel.: 61 860 59 39;  61 860 59 47;  61 860 59 25

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Poznań
Zgłoś błąd