Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

dział nadzoru nasiennego

e-mail :
 

 

Maria Szczepanek
Kierownik Działu 

tel. 61 860 59 15

tel. 723 582 108

Agnieszka Sip
Zastępca Kierownika Działu

tel. 61 860 59 17

Aleksandra Żurawska-Kordeczka
Starszy specjalista

tel. 61 860 59 25

Małgorzata Brencz

Starszy specjalista

tel. 61 860 59 26

Katarzyna Pruszyńska

Główny specjalista

tel. 61 860 59 59

Maria Janc

Starszy Specjalista

tel. 61 860 59 58

Anna Hamrol

Straszy Specjalista

tel. 61 860 59 57

Małgorzata Czech- Materka

Inspektor

tel. 61 860 59 25

Zadania realizowane przez dział:

 

 1. Organizowanie, prowadzenie  i nadzorowanie oceny materiału siewnego oraz załatwianie odwołań  w tym zakresie.
 2. Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości Działu.
 3. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kadry urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów oraz urzędowych i akredytowanych próbobiorców łącznie z ewidencją w tym zakresie.
 4. Nadzorowanie i kontrola pracy kwalifikatorów oraz próbobiorców, o których mowa w pkt 3.
 5. Kontrola upraw winorośli, z których owoce przeznaczone są do wyrobu wina.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa ekologicznego związanych z wydawaniem zezwoleń na użycie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym oraz kontrole producentów ekologicznego materiału siewnego.
 7. Prowadzenie spraw związanych z pobieraniem prób do oceny tożsamości i czystości odmianowej oraz współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w tym zakresie.
 8. Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie kontroli wytwarzania, stosowania i obrotu materiałem siewnym.
 9. Zbieranie i opracowywanie do celów statystycznych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem zakazu stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie.
 11. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i rolników dokonujących obrotu materiałem siewnym oraz ewidencji dostawców zajmujących się materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych.   
 12. Nadzór nad urzędowymi i akredytowanymi próbobiorcami materiału siewnego.
 13. Nadzór nad etykietowaniem materiału siewnego roślin rolniczych, sadzeniaków ziemniaka i materiału szkółkarskiego.
Zgłoś błąd