30 Lipca 2020

KONTROLA PLANTACJI NASIENNYCH SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA

Na przełomie czerwca i lipca br. upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu w Poznaniu dokonali kontroli pracy urzędowych kwalifikatorów plantacji nasiennych ziemniaków.
więcej
28 Lipca 2020

WIZYTACJA POLETEK DOŚWIADCZALNYCH POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO

Przedstawiciele COBORU i prezydium Wielkopolskiego Zespołu PDO dokonali wizytacji doświadczeń prowadzonych przez Hodowlę Roślin Smolice.
więcej
21 Lipca 2020

GRYZONIE W UPRAWACH POLOWYCH

Na terenie Wielkopolski w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, kępińskim oraz śremskim ostatnio zaobserwowano zwiększone nasilenie występowania gryzoni w uprawach polowych.
więcej
14 Lipca 2020

DNI POLA HODOWLI ROŚLIN SOBÓTKA

Tradycja produkcji selekcjonowanego, a później certyfikowanego materiału siewnego oraz tworzenia nowych odmian roślin uprawnych w Sobótce, sięga 1891 roku.
więcej
07 Lipca 2020

POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO

30 czerwca 2020 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie należącym do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych odbyło się posiedzenie członków prezydium Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.
więcej
03 Lipca 2020

MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN W MUZEUM ROLNICTWA W SZRENIAWIE

W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie stanęły tablice informujące o tym jak ważne są zdrowe rośliny
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9