Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Organy inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
  2. Wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Regulamin i schemat organizacyjny

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Markowska
Data publikacji informacji: 05.08.2014 12:48
Data aktualizacji informacji: 04.02.2015 08:23
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd