Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Organy inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
  2. Wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Regulamin i schemat organizacyjny

Pliki do pobrania

Statut

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i zapewnia realizację jego zadań i kompetencji. Przedmiotem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest nadzór nad zdrowiem roślin, zapobieganie zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną obrotem i stosowaniem materiału siewnego.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Markowska
Data publikacji informacji: 05.08.2014 12:48
Data aktualizacji informacji: 15.02.2021 16:37
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd