Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORiN w Poznaniu

                                   

 

                           

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin

I Nasiennictwa w Poznaniu

 

60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 B

Biuro Obsługi Klienta 61 860 59 00

Sekretariat tel. 61 8605911,

 

godziny pracy 7:30 - 15:30

Strona WIORiN w Poznaniu jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

MISJA

Misją WIORiN w Poznaniu jest sprawowanie nadzoru nad zdrowiem roślin, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin i nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu nawozów oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym.

 

PILNY KOMUNIKAT!

 

W związku ze specjalnymi obostrzeniami  wprowadzonymi przez Rząd RP, w tym ogólnopolskim lockdownem ze względu na epidemię Covid-19 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu i jego Oddziały zostają zamknięte dla klientów zewnętrznych do odwołania.

Sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa należy załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej.

Osobiste wizyty Klientów urzędu możliwe są tylko w sporadycznych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty, godziny i miejsca spotkania.

Próby do badań laboratoryjnych w Referencyjnym Laboratorium Nasiennym i w Oddziale Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie będą przyjmowane wyłącznie poprzez okienka podawcze zlokalizowane przy wejściach do tych laboratoriów na zewnątrz budynku.

 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

                                                                                        Adam Błochowiak

                                                                                    Wojewódzki Inspektor

 

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Joanna Madaj-Stróżyk tel. 607 448 054;

 

POMOC DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 250 B w Poznaniu. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i  Nasiennictwa  w Poznaniu pracuje w godzinach 7.30-15.30.

Dojazd do Urzędu możliwy jest komunikacją miejską. Najbliżej znajduje się przystanek tramwajowy przy pętli Budziszyńskiej w kierunku Junikowa. W dalszej odległości od Urzędu znajduje się przystanek tramwajowy  zarówno w kierunku Junikowa,  jak i  w kierunku Centrum. 

Przy wejściu do budynku  są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Transkrypcja w języku PJM

Do skutecznej komunikacji z Wojewódzkim  Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu  osoba niesłysząca lub słabosłysząca, lub z innymi specjalnymi potrzebami może skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza PJM (polskiego języka migowego).

Wniosek można przesłać: mailowo na adres: 

 • pocztą na adres: Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań,
 • złożyć osobiście,
 • wysłać przy pomocy ePUAP na adres skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu.

Każdy pracownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, niezależnie od ustalonej procedury ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej przy załatwianiu sprawy.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Drzwi do budynku są otwierane automatycznie, wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku urzędu od strony ulicy Grunwaldzkiej. Biuro Obsługi Klienta znajduje się w holu głównym. W budynku znajduje się winda. Toaleta na parterze jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Wewnętrzne klatki schodowe oraz winda zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Podłoga wyłożona jest płytkami ceramicznymi. 

 

Nie ma ograniczeń w dostępie do budynku z psem asystującym.

 

Informacja o rozmieszczeniu komórek organizacyjnych Urzędu:

Parter:

 • Biuro Obsługi Klienta;
 • Dział Nadzoru Fitosanitarnego;
 • Dział Ochrony Roślin i Nawozów;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki;
 • Oddział Poznań;

 

I piętro:

 • Biuro Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa;
 • Biuro Zastępcy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa;
 • Sekretariat;
 • Dział Nadzoru Nasiennego;
 • Dział Administracyjny;
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Kadr, Spraw Obronnych oraz Informacji Niejawnych;
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Archiwum Zakładowego;
 • Dział  Finansowy.

Deklaracja dostępności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rozpatrzeniem  wniosku lub żądania o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dla osób w związku z przetwarzaniem danych na podstawie monitoringu wizyjnego

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Marta Krajewska

e-mail: 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres ESP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Redakcja strony wiorin poznań

 1. Piotr Mendelewski - koordynator ds. informacji elektronicznej;
 2. Paulina Migdalska-Kustosik - koordynator ds. kontaktów z mediami;
 3. Joanna Madaj-Stróżyk - koordynator ds. dostępności;
 4. Aleksandra Żurawska-Kordeczka

tel.: 61 860 59 19;  61 860 59 47;  61 860 59 39

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Poznań
Zgłoś błąd