Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Witamy na stronie WIORiN w Poznaniu

 

MISJA

Misją WIORiN w Poznaniu jest sprawowanie nadzoru nad zdrowiem roślin, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu

60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 B
Sekretariat tel. 61 860-59-11
fax 61 860-59-12

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN w Poznaniu jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

 

 

 

 

 

WIORiN Poznań nie prowadzi sygnalizacji występowania agrofagów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres ESP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Redakcja strony wiorin poznań

  1. Piotr Mendelewski
  2. Katarzyna Nowak
  3. Paulina Migdalska-Kustosik
  4. Joanna Madaj

tel.: 61 860-59-19

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Poznań
Zgłoś błąd