16 Kwietnia 2024

AGROMARSZ 2024 Drukuj

Wiosenne Targi Rolno Ogrodnicze w Marszewie na stałe wpisały się w kalendarz imprez  organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Tegoroczna edycja odbyła się 14 kwietnia a wydarzenie to objęli swoim patronatem honorowym Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Na wystawie pojawili się specjaliści z zakresu rolnictwa oraz okoliczni mieszkańcy. W trakcie Targów można było zaznajomić się z nowościami z branży rolniczej oraz ogrodniczej, skorzystać z porad ekspertów, zobaczyć nowoczesne maszyny, nabyć rośliny do domu i ogrodu.

Stoisko informacyjno-edukacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, obsługiwali pracownicy Oddziału w Pleszewie, którzy odpowiadali na liczne pytania dotyczące zagadnień związanych z: rejestracją podmiotów uprawiających ziemniaki, prawidłowości prowadzenia dokumentacji oraz stosowania środków ochrony roślin. Inspektorzy Oddziału w Pleszewie przypominali także o obowiązku wpisu do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych (URPP), który dotyczy m.in. :

  1. wszystkich producentów bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki uprawiających ziemniaki na powierzchni powyżej 1,5 ha, także tych wykorzystujących ziemniaki wyłącznie na własne potrzeby,
  2. producentów bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, uprawiających ziemniaki na powierzchni poniżej 1,5 ha  i wprowadzających przedmiotowe bulwy ziemniaka do obrotu.

Podmiotowi wpisanemu do URPP nadawany jest indywidualny numer rejestracyjny, którym posługuje się przy oznakowaniu bulw ziemniaków wprowadzanych do obrotu. Numer taki składa się z kodu kraju, dwucyfrowego kodu województwa, dwucyfrowego kodu powiatu oraz indywidualnego numeru producenta. Oznakowanie bulw ziemniaków może posiadać dowolną formę np. naklejki, etykiety i musi być umieszczone w sposób widoczny i trwały na opakowaniu przed wyprowadzeniem ziemniaków z gospodarstwa.

Mając na uwadze rozpoczynający się sezon wegetacyjny i kwitnienie roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających.  Odwiedzających stoisko informowano, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów chemicznej ochrony roślin niesie zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy. Wykonując zabiegi należy w szczególności:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania decyzją MRiRW,
  • stosować środków ochrony roślin zgodnie z etykietą instrukcją stosowania,
  • stosować preparatów bezpiecznych dla pszczół,
  • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie  kwitnienia roślin uprawnych i chwastów,
  • wykonywać zabiegów po oblocie owadów zapylających,
  • przestrzegać okresów prewencji.

Odwiedzający stoisko otrzymywali saszetki z nasionami roślin miododajnych z dołączoną pszczelą zakładką do książek. Na najmłodszych czekały baloniki oraz kolorowanki z motywem pszczoły.

           

Autorzy tekstu: Anna Wilczura, Mateusz Parzyński

Autorzy zdjęć: Anna Wilczura, Edyta Kubiak, Wacław Biadała

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności