03 Lipca 2023

POSIEDZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO (PDO)

Spotkanie odbyło się w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie, Stacji Oceny Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)
więcej
27 Czerwca 2023

PRZYJAZNY URZĄD-SZKOLENIE Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Pracownicy WIORiN w Poznaniu podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu dostępności cyfrowej
więcej
1    13  14  15  16  17  18  19  20  21