13 Stycznia 2022

Usługi dla rolnika Drukuj

Na portalu Gov.pl została uruchomiona zakładka „Usługi dla rolnika”, która zawiera katalogi z przydatnymi informacjami opisanymi w bardzo czytelny i jasny sposób np. co trzeba zrobić w przypadku eksportu roślin ( kogo to dotyczy; jakie dokumenty, kiedy i gdzie należy złożyć; opłaty, podstawa prawna).
Udostępnione usługi w zakładce: Usługi dla rolnika – Uprawa roślin, dotyczą m.in.:
1.    Złożenia wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego,
2.    Uzyskania wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,
3.    Zgłoszenia ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego do Wykazu ekologicznego materiału siewnego,
4.    Uzyskania pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym.
Link do strony:  https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-rolnika


lista aktualności