31 Stycznia 2024

Światowy Dzień Mokradeł Drukuj

„Mokradła a dobrostan człowieka” – temat przewodni na rok 2024 – podkreśla wzajemne powiązania między terenami podmokłymi a dobrostanem człowieka, obejmującym zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz zdrowe środowisko naturalne.

Losy mokradeł i ludzi są ze sobą ściśle splecione na przestrzeni dziejów. Tereny podmokłe kształtują rozwój cywilizacji i mają kluczowe znaczenie w podtrzymaniu dobrostanu człowieka poprzez zapewnienie mu wody, pożywienia i innych dóbr niezbędnych do życia, rozwój kultury, ochronę klimatu i różnorodności biologicznej.

Polecam obejrzenie króciutkiego materiału wideo - Światowy Dzień Mokradeł. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:    https://youtu.be/a5zzPDotx-k

 

Światowy Dzień Mokradeł to globalna kampania, której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie terenów podmokłych. Dzień ten obchodzony jest co roku 2 lutego w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych – międzynarodowego traktatu przyjętego w 1971 r., którego sygnatariuszami są 172 państwa nazywane Państwami-Stronami.

 

Na terenie województwa lubuskiego, w powiecie międzyrzeckim zlokalizowane są rezerwaty przyrody chroniące w szczególności cenne elementy przyrody:

 

„Jeziora Gołyńskie im. dr Grzegorza Karcza" – rezerwat torfowiskowy o pow. 3,10 ha stanowi fragment dawnego Jeziora Gołyńskiego, obecnie przez ekspansję lasu częściowo osuszonego. Utworzony w 1972 r. jako ochrona lasu wilgotnego ze stanowiskiem rzadkiej rośliny wełnianeczki alpejskiej. Rosną tu: przygiełka brunatna, pływacz mniejszy, storczyki wśród których największą rzadkością jest wątlik błotny. Miejscami wykształcił się pas szuwarów z udziałem kłoci wiechowatej.

Rybojady" -rezerwat torfowiskowy o pow. 5,61 ha utworzony w 1995 r. - stanowi unikalne torfowisko przejściowe o bardzo dużej różnorodności zbiorowisk roślinnych, w którym aktualnie zachodzi jeszcze proces torfotwórczy. Do najważniejszych osobliwości należą: brzoza omszona, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bobrek trójlistkowy, przygiełka biała, wełnianka wąskolistna.

„Jezioro Wielkie im. Włodzimierza Rudawskiego" – nazwany w 2023 r. imieniem zapalonego ornitologa, wieloletniego pracownika Nadleśnictwa Trzciel rezerwat faunistyczny o pow. 235,30 ha utworzony w 1991 r. – ochrona jeziora wraz z trzema wyspami. Największa wyspa porośnięta jest dorodnym ponad 200-letnim drzewostanem dębowym. Jezioro jest niemal całkowicie otoczone lasem. Stwierdzono tu występowanie 140 gatunków ptaków, z czego prawdopodobnie 82 to gatunki lęgowe. Do najliczniejszych należą: krzyżówka, perkoz dwuczuby, łyska, trzciniak, potrzos. Do rzadszych należą: bąk, krakwa, gągoł. Znajduje się tu także kolonia czapli siwej i kormorana czarnego.

 

Żródło:  https://www.gov.pl/web/gdos/mokradla-i-ludzie-splecione-losy

https://trzciel.szczecin.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody


lista aktualności