31 Stycznia 2024

Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Drukuj

Dnia 30 stycznia 2024 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlk. gościliśmy uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.

W trakcie spotkania uczniowie zostali zapoznani ze strukturą oraz zakresem działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Omówiono zadania realizowane przez poszczególne działy merytoryczne mające na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z obrotu handlowego i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją i obrotem materiałem siewnym.

W trakcie spotkania zainteresowanie uczniów wzbudziły regulacje prawne dotyczące obrotu określonym materiałem roślinnym realizowanym poprzez umowy zawierane na odległość.

 

Tekst: Witold Mysiuga WIORIN w Gorzowie Wlkp.

Zdjęcia: Przemysław Drzymała WIORIN w Gorzowie Wlkp.