27 Stycznia 2022

Projekt FITOEXPORT - podsumowanie Drukuj

W dniach 24-25.01.2022 na w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja „Projekt FITOEXPORT: Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”
Z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w konferencji wzięli udział: Wojewódzki Inspektor Pan Marcin Cyganiak, Krzysztof Nieznański - przewodniczący zespołu do spraw strategii oraz panowie Marek Szkoda i Sebastian Garczyński – nasi specjaliści od teledetekcji, zespół tzw. „Lotnej Brygady”
Uczestników konferencji przywitali Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Andrzej Chodkowski oraz Zastępca Głównego Inspektora Pan Tadeusz Łączyński.
W ramach konferencji przedstawiono założenia projektu Fitoexport, skład konsorcjum realizującego projekt oraz osiągnięte wyniki.
W sesji panelowej omówiono założenia strategii dla Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na najbliższe lata. Strategia była opracowywana we współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz inspektorów PIORiN z całego kraju, pracujących w ramach zespołu do spraw strategii.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w kilku ciekawych wystąpieniach przedstawił możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, teledetekcji i map satelitarnych w codziennej praktyce PIORiN.
Instytuty badawcze przedstawiły wyniki badań założonych w projekcie:
1.    Nowatorskie metody wykrywania obecności modyfikacji genetycznych w materiale siewnym w działalności kontrolnej (IHAR-PIB Radzików).
2.    Od laboratorium do zdrowego sadzeniaka. Przełom w badaniach wirusów jakościowych ziemniaka (IHARS – PIB oddział Bonin).
3.    Szybka i czuła metoda wykrywania sprawców chorób przechowalniczych owoców – wsparcie dla polskich jabłek w opanowaniu nowych rynków zbytu (IO-PIB).
4.    Nowe podejście do badania jakości środków ochrony (IOR-PIB, GIORiN),


Tekst i zdjęcia: Krzysztof Nieznański