27 Sierpnia 2021

Projekt - FITOEXPORT Drukuj

Szkolenie odbyło się w województwie pomorskim , w miejscowości Gniew, w którym udział wzięli między innymi inspektorzy z naszego województwa.

 

Tematem szkolenia było wykorzystanie metod opartych na:

 

- teledetekcji - badaniu wykonanym z pewnej odległości przy wykorzystaniu specjalistycznych czujników (laserów, sensorów, energii) bez bezpośredniego kontaktu z obiektem (zdalnie, z pewnej odległości);

- fotogrametrii - dziedzinie nauki i techniki zajmującej się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć;

-  zastosowaniu Bezzałogowych Statków Powietrznych (dronach);

- Systemach Informacji przestrzennej (SIP);

- podstawowym przetwarzaniu danych teledetekcyjnych,

- tworzeniu ortofotomap ze zdjęć oraz budowaniu numerycznych modeli terenu.

 

 Teledetekcja otwiera przed inspektorami ogrom nowych możliwości w zakresie prowadzenia skutecznych i dokładnych kontroli.

Nowych terminów informatycznych było sporo natomiast jak to wygląda w praktyce? Jak przedstawiona metoda teledetekcji w sposób praktyczny wpływa na prace inspektorów? W czym może nam pomóc?

 

Można tutaj wymienić:

 

- tworzenie map 3D plantacji;

- wykrywanie zagrożeń w plantacjach (dzikie zwierzęta);

- liczenie pola powierzchni oraz sprawdzenie izolacji przestrzennej upraw (weryfikacja zgłoszonego pola powierzchni uprawy ze stanem faktycznym  oraz sprawdzenie izolacji przestrzennej);

- lokalizowanie jednostek kwalifikacyjnych na polu (pozwala na bardziej precyzyjne prowadzenie oceny polowej w oparciu o metodę wg norm procentowych lub powierzchniowych);

- ustalenie czy rośliny rozwijają się  w zbliżonym tempie – określenie ich kondycji zdrowotności, natężenie fotosyntezy oraz ilości biomasy;

- ocena wyrównania upraw, ustalenie stopnia zachwaszczenia oraz czystości gatunkowej;

- ustalenie stopnia wyschnięcia, wymarznięcia, wymoknięcia plantacji;

- dokonanie oceny wysokości spodziewanego plonu;

- wykorzystanie w szkółkach, sadach i szklarniach – określenie żywotności i jakości nasion oraz sadzonek, detekcja uszkodzeń fizycznych, określenie poziomu nawodnienia, poziomu zasolenia gleby, detekcja i monitoring patogenów, stanu rozwojowego roślin, wykrywanie uszkodzeń oraz obić;

- wykrywanie szkód spowodowanych przez szkodniki.

 

Zaproponowana metoda charakteryzuje się zwiększeniem dokładności, zmniejszeniem czasu kontroli dużych obszarów, dostarczaniem miarodajnych informacji oraz zmniejszeniem  wpływu subiektywnej oceny.

Bezzałogowe Statki Powietrzne to niewątpliwie przyszłość w rolnictwie pozwalająca na szybkie i precyzyjne zdiagnozowanie zagrożeń fitosanitarnych i fenotypowych.

 

 

 

Pliki do pobrania

8.mp4 POBIERZ 29.20 MB
Lot drona