15 Kwietnia 2024

Ogrodniku – chcesz zwalczać krety? Zapamiętaj! Drukuj

Wraz z nadejściem wiosny, kiedy jest już ciepło, krety zaczynają aktywnie żerować szukając w glebie pożywienia. W ogrodach niestety pozostawiają swój ślad w postaci kretowiska, którego większość ogrodników nie akceptuje. Dlatego często działkowcy sięgają po środki, które wrzucone do nor, w obecności wilgoci atmosferycznej uwalniają trujący gaz o nazwie fosforowodór, penetrujący chodniki gryzoni, szybko je zabijając. Wielu ogrodników na różnych portalach ogrodniczych chwali, jakie to „cudowne” rozwiązanie, nie mając świadomości zagrożeń, jakie mogą stwarzać tego rodzaju preparaty.

Preparaty takie są silnie toksyczne, zawierają w swoim składzie fosforek glinu, ale są również środkami, które są bardzo łatwo dostępne w Polsce, zwłaszcza w sprzedaży internetowej. Każdy może je kupić, ale nie każdy powinien.

Dlaczego???

Formalnie użyć i zastosować może je tylko użytkownik profesjonalny, czyli ta osoba, która ukończyła szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, czyli gazowania. Tak więc hobbysta nie ma prawa zakupić i zastosować tego typu preparatów, jeżeli nie ma odpowiedniego szkolenia (zgodnie z art. 28 oraz 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin). Jeżeli jednak to zrobi, grozi mu mandat.

Fosforowodór to gaz ekstremalnie trujący - możecie zatruć siebie i rodzinę. Jest on sprzedawany w postaci tabletek, które z chwilą zetknięcia się z wilgocią powietrza wydzielają toksyczny gaz. Raz odkręcone opakowanie z tabletkami traci swoją pełną hermetyczność i stopniowo uwalnia gaz. Tabletki, które zostają w opakowaniu wchodzą w reakcję z wilgocią powietrza i wydziela się toksyczny gaz, wypełnia domek na działce, piwnicę lub garaż i cały czas zostaje wdychany do naszych płuc.

W etykietach preparatów dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi możemy przeczytać, że środki takie są środkami owadobójczymi i gryzoniobójczymi w formie np. tabletek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym, przeznaczonym do fumigacji/dezynsekcji ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo) i nasion grochu oraz materiału siewnego w magazynach, przechowalniach, w komorach elewatorów, w silosach, na barkach, w ładowniach statków oraz w kontenerach. Środek zwalcza jaja, larwy i formy dorosłe następujących szkodników magazynowych: strąkowca grochowego, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, mklika mącznego, wołka ryżowego, spichrzela surinamskiego, rozpłaszczyka rdzawego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca. Tabletki te wykazują̨ średni poziom zwalczania populacji karczownika oraz kreta.

Czy w związku z powyższym można je stosować na działkach i w ogrodach? Tak, ale tylko tym osobom, które mają stosowne szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Etykieta tego preparatu jasno to określa: karczownika można zwalczać jedynie na terenie ogrodów, sadów oraz upraw leśnych, natomiast kreta: w ogrodach, uprawach ogrodniczych, szkółkach, lotniskach, nasypach hydrotechnicznych i obiektach sportowych. Kret (poza zamkniętymi ogrodami, szkółkami, lotniskami, sadami, ogrodami i uprawami ogrodniczymi) na innych zagrożonych terenach może być zwalczany tylko po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska. Gazowanie nor można przeprowadzać jedynie na terenach otwartych, w odległości co najmniej 5 m od parków, lasów i zabudowań ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia.

Tekst: Magdalena Wegienek – Kamińska WIORiN Gorzów Wlkp.


lista aktualności