13 Lutego 2024

Konferencja Ochrony Roślin 64. Sesja Naukowa IOR-PIB Drukuj

Produkcję rolniczą można podzielić na ekologiczną, konwencjonalną i zrównoważoną. Konwencjonalna produkcja jest opłacalna ekonomicznie ale ma negatywny wpływ na zachowanie zasobów przyrodniczych m.in.: mniejsza bioróżnorodność, degradacja gleb i wód. Odpowiedzią na negatywne skutki konwencjonalnych metod gospodarowania stał się ekologiczny system produkcji rolnej. Jednak wysokie koszty produkcji i niskie plony powodują, że ceny żywności ekologicznej nie są do zaakceptowania przez ogół społeczeństwa.

Rozwiązaniem problemu pogodzenia ekonomicznej opłacalności rolnictwa z równoczesnym dbaniem o ubożejące zasoby Ziemi wydaje się być rolnictwo zrównoważone. Zgodnie definicją rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie gleby, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.Co zaliczmy do najważniejszych działań rolnictwa zrównoważonego:

 • Optymalny dobór roślin upranych i prawidłowy siew;
 • Zmianowanie upraw dla wzmocnienia bioróżnorodności w glebie;
 • Budowanie żyzności gleby przez wzrost zawartości próchnicy;
 • Optymalizacja nawożenia w oparciu o plany nawozowe;
 • Utrzymanie możliwie długo gleby pod osłoną roślin;
 • Korzystanie z bezorkowych systemów uprawy;
 • Wspieranie bioróżnorodności w gospodarstwie i jego otoczeniu;
 • Przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin;
 • Prawidłowe zarządzanie odpadami;
 • Zapewnienie dobrostanu zwierząt
 • Przestrzeganie przepisów prawa.

Jakie korzyści przynosi zrównoważony sposób gospodarowania? Jest to m.in.: zoptymalizowanie kosztów produkcji, długoterminowe bezpieczeństwo ekonomiczne, możliwość uzyskania wparcia z programów UE, poprawa żyzności i produktywności gleb, mniejszy wpływ rolnictwa na środowisko.Szereg informacji na temat rolnictwa zrównoważonego można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności: https://rolnictwozrownowazone.pl/

 

Tekst: Aleksandra Wolniewicz


lista aktualności