12 Sierpnia 2020

E-bazarek - zasady oferowania materiału siewnego Drukuj

Od pewnego czasu, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego pod auspicjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzą stronę www.polskiebazarek.pl dającą możliwość kupna i sprzedaży płodów rolnych pochodzących od rodzimych producentów.
Popierając gorąco taką inicjatywę i życząc jej twórcom i użytkownikom pełnego sukcesu, należy jednak zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania przepisów ustawy o nasiennictwie podczas oferowania do sprzedaży materiału siewnego.
Przede wszystkim ogłoszeniodawcy powinni pamiętać, że sformułowania „materiał siewny”, „materiał do siewu”, czy „nasiona do siewu”, w świetle ustawy o nasiennictwie są tożsame i w każdym przypadku muszą zostać spełnione następujące warunki oferowania i prowadzenia obrotu takim materiałem:
1.    Podmiot zamieszczający ogłoszenie oferujące do sprzedaży określony materiał siewny musi być wpisany do ewidencji przedsiębiorców, rolników bądź dostawców prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
2.    Oferowany materiał siewny musi spełniać wymagania ustawowe i formalne przewidziane przepisami o nasiennictwie. Oznacza to, że musi to być materiał określonego gatunku, odmiany i kategorii, opatrzony unikalnym numerem partii identyfikującym oferowany materiał siewny, legitymujący się świadectwem oceny laboratoryjnej świadczącym o wymaganych parametrach.
W przypadku, kiedy oferowany materiał nie spełnia powyższych warunków, ogłoszenie takie nie może trafić do zakładki „materiał siewny i sadzeniakowy”, a wymieniony w nim materiał powinien być w sposób jasny i czytelny zadeklarowany jako materiał konsumpcyjny, paszowy itp.

 

 

Tekst: Leszek Mazurkiewicz