12 Lutego 2024

64. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB Drukuj

Hasłem przewodnim 64. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin było „Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin”. Udział w Konferencji wzięli przedstawiciele m.in. MRiRW, PIORiN, IOR-PIB, EFSA, IERiGŻ, PSZRiŻ, UP Poznań, COBORU, UWr Wrocław, ODR i inni przedstawiciele związani z branżą rolniczą.

Przedstawicielami WIORiN w Gorzowie Wlkp. byli: Wojewódzki Inspektor Marcin Cyganiak oraz pracownicy Oddziałów w Świebodzinie – Aleksandra Wolniewicz, w Międzyrzeczu – Dagmara Dubiniec oraz Wschowy – Agnieszka Jaszczur.

Dnia 7 lutego konferencję otworzył Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin dr hab. Roman Kierzek. Wystąpienie rozpoczęła Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin z Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi Nina Dobrzyńska, która przedstawiła główne zmiany w przepisach unijnych i krajowych dotyczące rolnictwa.

W kolejnej wypowiedzi Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Andrzej Chodkowski zaprezentował temat „Zdrowie Roślin – świadomość społeczna, komunikacja, działanie”. Celem było przedstawienie niskiej świadomości społecznej na temat zdrowia roślin i działania PIORiN. Główny Inspektor podsumował wspólne działania instytucji wspólnotowych i polskich w zakresie edukacji społecznej (propagowanie Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin, współpraca z EPPO oraz EFSA).

Więcej na ten temat zostało poruszone 8 lutego w panelu „Innowacyjny nadzór katalizatorem zrównoważonego rolnictwa”, przedstawiony przez prelegentów działów merytorycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Panel prowadził Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Andrzej Chodkowski oraz Dyrektor Centralnego Laboratorium – Sylwia Jurkiewicz.

W większości tematów poruszona była integrowana produkcja, rolnictwo ekologiczne, mikrobiologiczne środki ochrony roślin, zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin oraz innowacyjności w prowadzeniu gospodarstw.

 

Nowością, która „ujrzała światło dzienne” podczas Sesji była decyzja Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o wycofaniu z dalszych prac projektu rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.

 

SNIOR W LICZBACH:

- zarejestrowano 380 uczestników;

- wygłoszono 55 referatów;

- wystawiono 108 posterów (najwięcej, bo 25 autorstwa PIORiN).

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Jaszczur


lista aktualności