03 Lipca 2023

Co czai się w glebie?

Gleba - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej powstająca w wyniku wietrzenia skał, czyli długotrwałych, złożonych procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, zachodzących pod wpływem czynników atmosferycznych, wody oraz działania mikroorganizmów
więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13