10 Maja 2024

12 Maja: Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin Drukuj

W 2022 Roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 12 maja Międzynarodowym Dniem Zdrowia Roślin. Obchody odbywają się pod hasłem „Chroniąc Rośliny – Chronisz Życie”.

Hasło jak najbardziej adekwatne. Rośliny stanowią 80% żywności i produkują 98% tlenu którym oddychamy. Bez roślin nie ma życia.

Zapewnienie roślinom jak najlepszych warunków wzrostu i rozwoju, odpowiednie zasoby pokarmowe i wodne przyczyniają się do wysokich plonów i ograniczenia stosowania chemicznej ochrony. Zdrowa i mocna roślina lepiej poradzi sobie ze szkodnikami i chorobami. Niestety w dobie zauważalnych zmian klimatycznych, powodujących okresowe susze, gradobicia, deszcze nawalne a także przymrozki wiosenne coraz trudniej prowadzić zrównoważoną uprawę roślin. Tegoroczna wiosna jest tego dobrym przykładem. Nagły wzrost temperatury przyspieszył znacznie wegetację, rośliny bujnie rozkwitły a potem w pełni kwitnienia wielu roślin nastąpiło gwałtowne ochłodzenie, które przyczyniło się do strat w plonie już w okresie wiosennym. Ostatnie lata pokazały, że newralgiczny okres wzrostu i nabierania masy plonu przypada często, w wielu rejonach, na czas braku wody. Potem przychodzą żniwa i producenci rolni zmagają się z gradobiciami i deszczami nawalnymi. Do tego dochodzi niekorzystna sytuacja geopolityczna i produkcja roślin staje się naprawdę trudna.

A bez roślin nie ma żywności dla ludzi, nie ma paszy dla zwierząt, nie ma surowców do produkcji np. ubrań.

Dlatego działania człowieka w ochronie roślin nie powinny się ograniczać do chemicznej ochrony i nawożenia, poszukiwania i eliminacji nowych zagrożeń fitosanitarnych, ale powinniśmy w tej dziedzinie również podjąć szerokie działania w celu ograniczania zmian klimatu. Podnoszenie temperatury, brak wody, brak zmiennych pór roku w naszej szerokości geograficznej powodują, że już teraz uprawa niektórych gatunków roślin staje się, może nie niemożliwa ale bardzo trudna i nieopłacalna.

Może należy do naszego hasła dopisać: Chroniąc rośliny - chrońmy też klimat?

 

Tekst: Aleksandra Wolniewicz

Zdjęcia: Agnieszka Jaszczur (kukurydza zniszczona suszą), Winnica "Łukasz" (walka z przymrozkami)


lista aktualności