Dostawa czterech samochodów osobowych typu Kombivan

Dostawa czterech samochodów osobowych typu Kombivan dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=70ba643a-5a1a-47d6-af48-db6e3416d674

 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2020-10-06
Piotr Mendelewski 
Data:
opublikował:
2020-10-06
Piotr Mendelewski 
Data:
opublikował:
2020-10-06
Piotr Mendelewski 
Data:
opublikował:
2020-10-06
Piotr Mendelewski 
Data:
opublikował:
2020-10-06
Piotr Mendelewski 
Data:
opublikował:
2020-10-06
Piotr Mendelewski 
Data:
opublikował:
2020-10-06
Piotr Mendelewski 
Data:
opublikował:
2020-10-06
Piotr Mendelewski 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Data:
opublikował:
2020-10-09
Piotr Mendelewski 
Data:
opublikował:
2020-10-09
Piotr Mendelewski 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Data:
opublikował:
2020-10-22
Piotr Mendelewski 

Rodzaj dokumentu: Inne

Data:
opublikował:
2020-10-14
Piotr Mendelewski 
Data:
opublikował:
2020-10-14
Piotr Mendelewski 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 06.10.2020 13:21
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.10.2020 18:20
Sprawdź historię zmian