Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WDA.272.4.2018

Dostawa trzech samochodów osobowych typu kombivan dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

23.10.2018
WDA.272.3.2018

Dostawa sprzętu drukującego i komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

12.10.2018
WDA.272.2.2018

Modernizacja pomieszczeń Laboratorium Wojewódzkiego znajdujących się w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

13.09.2018
WDA.272.1.2018

Modernizacja pomieszczeń Laboratorium Wojewódzkiego znajdujących się w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

16.08.2018
WDA 1/6/2018

Świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oraz podległych komórek terenowych przez okres 12 m-cy. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

07.06.2018
WDA 5/4/2018

Usługa w zakresie ochrony fizycznej obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wraz z podległym terenem umiejscowionym przy ul. Grunwaldzkiej 250B w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

08.05.2018
WDA4/04/2018

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, będących na wyposażeniu WIORiN w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

19.04.2018
WDA 2/04/2018

Usługi telefonii stacjonarnej na liniach Orange bez zmian istniejących numerów oraz dostępu do Internetu DSL na potrzeby WIORiN Poznań na okres 12 m-cy. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

10.04.2018
WDA 1/04/2018

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót, specyfikacji i dokumentacji technicznej związanej z realizacją programu inwestycyjnego - dotyczy tylko pomieszczeń na I piętrze). Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

03.04.2018
WDA 1/2/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dotyczącego modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych Laboratorium Wojewódzkiego. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji. Uwaga: Zmiana terminu składania ofert - wtorek 20 marca br. godz. 15:00.

06.03.2018
  1  2  3  4    
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 09.10.2014 09:59
Data ostatniej aktualizacji informacji: 06.06.2017 14:38
Sprawdź historię zmian