Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Terminy załatwiania spraw

Każda przyjęta sprawa w Wojewódzkim Inspektoracie załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem następujących terminów:

    Niezwłocznie – załatwiane są sprawy które można rozpatrzyć w oparcie o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi.
    Nie później niż w ciągu miesiąca – od dnia wszczęcia postępowania powinna być załatwiona sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
    Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy – od dnia wszczęcia postępowania powinna być załatwiona sprawa szczególnie skomplikowana.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji informacji: 09.09.2014 12:24
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd