Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Majątek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu dysponuje następującym majątkiem trwałym:

Stan na 31.12.2023 r. :

  1. Grunty – 560.249,73
  2. Budynki i budowle – 2.045.093,78
  3. Urządzenia techniczne i maszyny – 204.972,57
  4. Środki transportu – 3.327.674,42
  5. Inne środki trwałe – 35.610,96
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Jerzy Ochnio
Data publikacji informacji: 14.08.2014 11:07
Data aktualizacji informacji: 14.08.2014 11:07
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd