30 Maja 2019

Ziemniaki – konferencja naukowo-szkoleniowa IHAR Bonin Drukuj

W dniach 22 – 24 maja 2019 r. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie Oddział w Boninie, zorganizował 52 konferencję naukowo - szkoleniową „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. W województwie wielkopolskim uprawa ziemniaków ma duże znaczenie dla gospodarki rolnej, zatem pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wzięli udział w tym wydarzeniu, prezentując poster obrazujący certyfikację laboratoryjną materiału siewnego ziemniaka na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Uczestniczyli także w dyskusjach prowadzonych w panelach tematycznych dotyczących problemów nasiennictwa ziemniaków w Polsce i diagnostyki laboratoryjnej agrofagów ziemniaka. W czasie obrad dyskutowano również na temat projektu naukowo – badawczego FITOEXSPORT, który realizowany jest przez konsorcjum kilku instytutów naukowych pod kierownictwem Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako Lidera Konsorcjum. Projekt zakłada opracowanie innowacyjnych narzędzi wspomagających pracę inspektorów PIORiN, w tym między innymi teledetekcję w ocenie polowej materiału siewnego, zdrowia roślin oraz nowych kompleksowych molekularnych metod diagnostycznych ziemniaka.

  

Do pobrania:

1. Streszczenie posteru

2. Poster „Ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka w Wielkopolsce w latach 2012 –    2018”.