23 Marca 2023

WIORiN W POZNANIU POZYSKAŁ ŚRODKI FINANSOWE NA DZIAŁANIA FITOSANITARNE ZWIĄZANE Z WYJŚCIEM WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ Drukuj

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przystąpił do projektu: „Zabezpieczenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu obsługi fitosanitarnej roślin oraz towarów pochodzenia roślinnego przeznaczonych na eksport do Wielkiej Brytanii w związku z brexit”. Projekt ten jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

W efekcie, pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Wojewodą Wielkopolskim, który jako jednostka budżetowa jest beneficjentem tego Projektu, zawarte zostało Porozumienie, na mocy którego Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wskazany został jako wykonawca przydzielonych mu do realizacji zadań w ramach ww. Projektu.

Założeniem projektu jest kompleksowa, sprawna i efektywna obsługa eksportu roślin oraz towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z jej wystąpieniem z Unii Europejskiej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Projekt przewiduje pozyskanie funduszy gwarantujących inspektorom WIORiN w Poznaniu możliwość wykonywania wszelkich czynności zapewniających wymagany stan fitosanitarny produktów będących przedmiotem eksportu, a także wyposażenie techniczne umożliwiające wystawianie niezbędnej do tego celu dokumentacji. Głównym celem jest przeznaczenie pozyskanych środków finansowych na przeszkolenie wytypowanej kadry pracowniczej a także zakup niezbędnego sprzętu informatycznego, dronów oraz kamer multispektralnych, środków transportu oraz wyposażenie stacjonarnych i mobilnych stanowisk pracy inspektorów zaangażowanych bezpośrednio w certyfikację eksportu do Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

Autor tekstu: Magdalena Cetner

Autor zdjęć: Paulina Migdalska-Kustosik

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności