05 Czerwca 2024

V REGIONALNY TURNIEJ MŁODEGO MECHANIZATORA Drukuj

Po odnowieniu formuły konkursu, w dniu 28 maja 2024 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbył się Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadpodstawowych południowej Wielkopolski. Tegoroczna V edycja regionalnego turnieju zorganizowana została przez Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, we współudziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Kaliszu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówkę Terenową w Kaliszu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Celem turnieju jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu techniki rolniczej, ochrony roślin, a także popularyzacja wśród uczniów przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, przepisów ruchu drogowego, ochrony przeciwpożarowej i umiejętności postępowania w razie wypadku.

Do tegorocznej edycji przystąpiło 21 uczniów kierunków rolniczych, którzy spełnili wymogi regulaminu. Turniej składał się z dwóch części. W pierwszej – teoretycznej - wszyscy uczestnicy rozwiązywali test wiedzy z zakresu przepisów dot. zdrowia i ochrony roślin, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, przepisów ruchu drogowego, przepisów ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania pierwszej pomocy. W drugiej części – praktycznej - uczestnicy wykonywali zadania na przygotowanych stanowiskach. Zadania praktyczne obejmowały m.in. obsługę techniczną i jazdę sprawnościową ciągnikiem rolniczym, rozpoznanie środków smarnych oraz oznaczeń na oponach ciągników i pojazdów używanych w rolnictwie, udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku przy pracy rolniczej, a także wykonanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym.

W skład komisji konkursowej wchodzili inspektorzy Ewelina Olszyna i Łukasz Jasiński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Kaliszu, którzy opracowali pytania testowe związane z przepisami i działaniami naszej inspekcji m.in. ze zdrowiem roślin i bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, sprawdzali wiedzę teoretyczną uczestników turnieju oraz nadzorowali prawidłowy przebieg konkurencji na stanowisku dotyczącym obsługi technicznej ciągnika.

Zwycięzca turnieju, a także laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzymał upominek rzeczowy.

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

Autor tekstu i zdjęć: Ewelina Olszyna

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności