10 Kwietnia 2024

SZKOLENIA DOSKONALĄCE PRÓBOBIORCÓW Drukuj

W dniach 19.03.2024 oraz 21.03.2024 r. – 22.03.2024 w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu odbyły się szkolenia doskonalące, w których uczestniczyli  urzędowi próbobiorcy materiału siewnego – pracownicy naszego urzędu. Szkolenia zostały przeprowadzone w trzech terminach ze względu na dużą liczbę naszych inspektorów (81) posiadających upoważnienia do pobierania prób materiału siewnego w tym również sadzeniaków ziemniaka. Na dwóch pierwszych szkoleniach uczestników witał Wojewódzki Inspektor Adam Błochowiak, a w ostatnim dniu szkolenia uczestników powitała Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Agnieszka Sip. Szkolenia zostały przygotowane i poprowadzone przez pracowników Działu Nadzoru Nasiennego przy współudziale próbobiorców ISTA Zbigniewa Wiśniewskiego  - kierownika O/Słupca, Andrzeja Bilińskiego – kierownika O/Koło i Michała Piątka – kierownika O/Leszno oraz próbobiorców posiadających uprawnienia do pobierania prób sadzeniaków ziemniaka – Bogdana Szczukowskiego - kierownika O/Złotów i Michała Tomczaka – specjalista O/Ostrów Wlkp. W części teoretycznej szkolenia Katarzyna Pruszyńska – kierownik Działu Nadzoru Nasiennego przypomniała uczestnikom  prawodawstwo dotyczące pobierania prób materiału siewnego i oceny, a także dokonała oceny jakości pracy próbobiorców w poprzednim sezonie i przedstawiła wybrane zagadnienia dotyczące zasad pobierania prób materiału siewnego.  Zasady pobierania prób sadzeniaków ziemniaka zaprezentowane zostały w poszczególnych terminach przez: Małgorztę Czech-Materka – starszego inspektora w Dziale Nadzoru Nasiennego, Andrzeja Bilińskiego – kierownika O/Koło posiadającego upoważnienienie próbobiorcy ISTA oraz Michała Tomczaka – specjalistę w oddziale w Ostrowie Wlkp.  Aleksandra Żurawska-Kordeczka – starszy specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego przedstawiła przygotowany w arkuszu excel protokół pobrania wraz z etykietką umożliwiający jednoczesne automatyczne uzupełnienie obydwóch dokumentów. Część praktyczna prowadzona przez próbobiorcę ISTA obecnego na szkoleniu obejmowała prezentację  sprzętu do pobierania prób i jego praktyczne wykorzystanie podczas pobierania i wydzielania prób z materiału siewnego  gatunków roślin rolniczych. Uczestnikom szkolenia przypomniano również jak odpowiednio zabezpieczyć pobraną próbę. W części praktycznej  uczestnicy szkolenia mogli również porozmawiać o problemach, z którymi mają do czynienia podczas próbobrania
i omówić sposoby ich rozwiązania.

 

Autor tekstu: Maria Janc

Autor zdjęć: Aleksandra Żurawska - Kordeczka

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności