18 Czerwca 2024

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KWALIFIKATORÓW Drukuj

W dniach 5.06.2024 r. i 6.06.2024 r. na poletkach doświadczalnych w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyły się szkolenia doskonalące dla urzędowych kwalifikatorów materiału siewnego – pracowników naszego Inspektoratu. Szkolenie mogło zostać zorganizowane dzięki uprzejmości prof. dr hab. Henryka Bujaka Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych, który wyraził zgodę na przeprowadzenie szkoleń na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej. W szkoleniu uczestniczył Adam Błochowiak – Wojewódzki Inspektor, który otwierał szkolenie i witał uczestników oraz zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Agnieszka Sip i Radosław Grychowski. Ze względu na dużą liczbę naszych kwalifikatorów (76 osob) szkolenie odbyło się w dwóch terminach dla dwóch grup. Pierwszy wykład był prowadzony przez Kierownika Biura Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian Centrali COBORU Panią Alicję Rutkowską-Łoś, która omówiła zasady rejestracji odmian i procedur związanych z tzw. ruchem odmianowym oraz sposoby wyszukiwania odmian w Krajowym Rejestrze i Wspólnotowych Katalogach. Następnie odwiedziliśmy Centralny Magazyn Nasion i Przechowalnie Prób Wzorcowych Odmian Roślin. W części praktycznej szkolenia udaliśmy się na poletka doświadczalne SDOO w Słupi Wielkiej, gdzie Panie Elżbieta Szedlbauer i pani Monika Cyfert Główne Specjalistki ds. doświadczeń Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej szczegółowo omówiły zagadnienia związane z odmianoznawstwem  oraz zapoznały nas z najbardziej wartościowymi odmianami.

Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrektorowi i Jego Zastępcą oraz pracownikom Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych za poświęcony nam czas, przekazanie wiedzy i swojego doświadczenia praktycznego z zakresu oceny różnic w cechach morfologicznych poszczególnych odmian roślin uprawnych.  

  

Autor tekstu: Maria Janc

Autor zdjęć: Małgorzata Czech-Materka, Anna Hamrol-Woźniak, Katarzyna Pruszyńska

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności