26 Marca 2024

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Drukuj

W 2019 roku podpisane zostało porozumienie w sprawie wymiany danych i informacji pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W ramach porozumienia o współpracy, w dniu 21 marca 2024 r. we wsi Wilczna w powiecie słupeckim odbyło się wspólne spotkanie informacyjne przedstawicieli powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słupcy i Słupeckiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, z rolnikami.

Kierownik Oddziału w Słupcy Zbigniew Wiśniewski, przypominał słuchaczom o prawidłowej i precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, bezpiecznej dla ludzi, zwierząt i środowiska. Przedstawił i omówił rejestr środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji oraz dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania po terminie ważności zezwolenia. Omówione zostały także warunki stosowania środków ochrony roślin w pobliżu cieków wodnych oraz prawidłowych zapisach w ewidencji.

Prelegent przypomniał słuchaczom, że nieprawidłowo zastosowane środki ochrony roślin mogą spowodować brak oczekiwanego efektu, a nawet zniszczenia upraw. Stosowanie środków ochrony roślin musi odbywać się wyłącznie przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w tym zakresie. Na koniec wystąpienia kierownik oddziału przestrzegł rolników przed zakupem preparatów niewiadomego pochodzenia lub w nielegalnych miejscach sprzedaży.

 

Autor tekstu: Patrycja Najderek, Zbigniew Wiśniewski

Autor zdjęć: Patrycja Najderek

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności