27 Czerwca 2023

PRZYJAZNY URZĄD-SZKOLENIE Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ Drukuj

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) organizuje dla pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia, których celem jest pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie zapewniania dostępności przygotowywanych i udostępnianych dokumentów urzędowych, treści zamieszczanych na stronach internetowych oraz innych materiałów czy publikacji urzędowych.

Obowiązujące zasady dotyczące dostępności cyfrowej urzędów zostały opisane i wprowadzone w życie ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która następnie zmieniona została ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

Trwające obecnie, trzydniowe szkolenie, odbywa się w dniach 26-28 czerwca. Bierze w nim udział 10 pracowników WIORiN w Poznaniu, którzy zdobywają wiedzę na temat osób cyfrowo wykluczonych, które mają utrudniony dostęp do treści publikowanych cyfrowo ze względu na niepełnosprawności np. dysfunkcje wzroku, zaburzenia słuchu, ograniczenia ruchowe czy niepełnosprawności intelektualne ale też czasowo niepełnosprawne. Uczestnicy dowiadują się jak w praktyce dostosować nie tylko stronę internetową czy treści na niej publikowane ale także wszelkie inne dokumenty i materiały urzędowe tak, aby były łatwo zrozumiałe i możliwe do odczytania dla osób ze specjalnymi potrzebami. Wiadomości przekazywane na szkoleniu pokazują także z jakimi problemami i barierami zmagają się osoby niepełnosprawne.

Dodatkową wartością szkolenia jest świetnie wykwalifikowana kadra trenerska, która w sposób przystępny, przyjazny i poparty przykładami z życia przekazuje niezbędną wiedzę.

Szkolenia są finansowane w ramach projektu „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej", który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Autor tekstu i zdjęć: dr inż. Paulina Migdalska-Kustosik

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności