03 Lipca 2023

POSIEDZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO (PDO) Drukuj

W dniu 27 czerwca br., w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie,  Stacji Oceny Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu PDO, w którym wzięli udział Adam Błochowiak – Wojewódzki Inspektor oraz Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Agnieszka Sip. PDO jest systemem badań wartości odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe ma za zadanie dokonanie wyboru i określenie tzw. Listy Odmian Zalecanych (LOZ). Na podstawie plonowania badanych polowo odmian roślin rolniczych oraz takich cech odmiany jak tolerancja lub odporność na choroby i szkodniki, oraz mrozoodporność (dotyczy roślin ozimych), Zespół rekomenduje wpisanie na LOZ odmiany najwartościowsze do uprawy w warunkach klimatyczno – glebowych Wielkopolski. Informacje zawarte w opisie takich odmian ułatwiają rolnikom dokonania trafnego doboru odmian do uprawy w warunkach konkretnego gospodarstwa. Przydatność odmiany do uprawy w miejscowych warunkach, ma podstawowe znaczenie dla zachowania zasad integrowanej ochrony roślin. Rosnące w ostatnim czasie koszty produkcji rolnej i ograniczony dostęp do chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów wręcz wymusza konieczność właściwego doboru odmiany do warunków występujących w gospodarstwie. Listy odmian zalecanych do uprawy w Wielkopolsce znajdziesz tutaj: https://coboru.gov.pl/pdo/rekomendacja_woj

Przekierowanie do tej strony COBORU znajduje się również na stronie głównej WIORiN w Poznaniu, jako stały element naszej strony internetowej mający ułatwić klientom naszego urzędu dostęp do Listy Odmian Zalecanych.

Posiedzenie poświęcone było ustaleniu planu doświadczeń PDO z roślinami ozimymi wg gatunków, typu doświadczenia i miejsca prowadzenia doświadczeń w województwie wielkopolskim na sezon uprawy 2023/2024 oraz doboru odmian do tych doświadczeń.

Posiedzenie prowadził  wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zespołu PDO Adam Błochowiak - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Autor tekstu: Agnieszka Sip

Autor zdjęć: Justyna Rejmaniak, Magdalena Pawlak

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła
i odnośnika do adresu strony internetowej
http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności