31 Maja 2024

POSIEDZENIE KOMISJI DS. REJESTRACJI ODMIAN ROŚLIN ZBOŻOWYCH I KOMISJI DS. REJESTRACJI ODMIAN ROŚLIN OLEISTYCH I WŁÓKNISTYCH Drukuj

W dniu 24 maja 2024 roku w siedzibie Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych i Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, w którym na zaproszenie organizatorów udział wzięli Adam Błochowiak Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – zastępca przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) oraz Agnieszka Sip – Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu – członek Wojewódzkiego Zespołu PDO.

W spotkaniu udział wzięli przewodniczący prof. dr hab. Marek Mrówczyński i prof. dr hab. Marek Korbas oraz członkowie obu Komisji, Dyrektorzy oraz specjaliści Centrali COBORU, oraz pracownicy HR Smolice, a także zaproszeni goście m.in. dr inż. Michał Rokicki – dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – emerytowany pracownik naukowy Oddziału w Poznaniu IHAR PIB, Pani Ewa Sadowska – Biuro Nasiennictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Podczas posiedzenia Prezes Zarządu dr Karol Marciniak przedstawił historię i osiągniecia hodowlane Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR. Przedstawiciele działu hodowli zapoznali uczestników posiedzenia z pracami nad nowymi odmianami zbóż i rzepaku ozimego w Hodowli Roślin Smolice oraz przedstawili prezentację dotyczącą przygotowania Hodowli Roślin Smolice do wdrożenia NTG.  Mianem nowych techniki genomowych (NGT) określa się metody stosowane do modyfikacji genomów w celu ulepszania cech roślin, takich jak tolerancja na suszę czy odporność na organizmy szkodliwe, to innowacyjne narzędzia mogące wspomóc system żywnościowy, aby stał się on bardziej odporny i zrównoważony. NGT umożliwiają produkcję odmian roślin bardziej odpornych na zmiany klimatyczne i agrofagi, dzięki czemu uprawy wymagają mniejszej ilości nawozów i środków ochrony roślin. Określono dwie kategorie roślin uzyskiwanych za pomocą NGT:

  • rośliny NGT porównywalne z roślinami naturalnie występującymi lub konwencjonalnymi;
  • rośliny NGT z bardziej złożonymi modyfikacjami.

Te dwie kategorie mają podlegać różnym regulacjom prawnym.

Kolejnym punktem programu posiedzenia było przedstawienie przez  specjalistów z COBORU propozycji zmian metodycznych w zakresie terminów siewu zbóż ozimych i rzepaku ozimego oraz informacji nt. doboru odmian w ramach integrowanej produkcji rzepaku ozimego. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z zakresem badań laboratoryjnych oraz obejrzeć obiekty hodowlane, a także doświadczenia polowe.

 

Autor tekstu: Agnieszka Sip

Autor zdjęć: Adam Błochowiak

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności