22 Kwietnia 2024

POBIERANIE PRÓB SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA POCHODZĄCYCH Z INNYCH PAŃSTW UE Drukuj

Okres wiosny to czas, w którym rolnicy rozpoczynają prace polowe i kupują nowy, kwalifikowany materiał siewny i nasadzeniowy. W związku z tym dla pracowników PIORiN rozpoczął się czas zintensyfikowanego pobierania prób do badań laboratoryjnych m.in. bulw ziemniaków sadzeniaków pochodzących z innych państw członkowskich UE. Sprawując urzędowy nadzór nad zdrowotnością materiału nasadzeniowego, pracownicy WIORiN w Poznaniu Oddziału w Wolsztynie , przeprowadzili kontrole miejsc dystrybucji sadzeniaków ziemniaka. Wykonując czynności kontrole pracownicy pobrali próby sadzeniaka ziemniaka pochodzące z Danii, Niemiec i Holandii. Próby bulw ziemniaka badane były na obecność bakterii Clavibacer sepedonicus (Bakterioza pierścieniowa ziemniaka) i Ralstonia solanacearum (Śluzak).

Wspomniane bakterie są agrofagami kwarantannowymi czyli takimi, na które brakuje metod i preparatów do bezpośredniego chemicznego lub biologicznego zwalczania. Podlegają one obowiązkowi stosowania metod zapobiegawczych we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w wielu innych państwach krajów trzecich. Patogeny te są wywołują choroby rozwijające się w okresie przechowywania bulw, mogą też przetrwać długi czas na ścianach magazynów, opakowaniach, jak i środkach transportu. Często przybierają formę bezobjawową – latentną, czyli utajoną, gdzie objawy w postaci bakteryjnych wysięków nie są widoczne gołym okiem.  Między innymi to jest przyczyną prowadzenia monitoringowego pobierania prób sadzeniaków w obrocie w trakcie wiosennego obrotu ziemniakiem.

Wykrycie tych bakterii kwarantannowych wiąże się  z nałożeniem decyzji administracyjnej na gospodarstwo, która zobowiązuje właściciela do określonego postępowania zarówno z wyprodukowanymi bulwami ziemniaków jak i polami, są to m.in.:

  • zagospodarowanie ziemniaków zgodnie z decyzją administracyjną np. jest to utylizacja ziemniaków wyprodukowanych w gospodarstwie w roku wykrycia zakażenia;
  • konieczność dezynfekcji wszystkich maszyn oraz przedmiotów, które miały kontakt z  zakażoną partią, a w dalszych latach maszyn i narzędzi używanych na zarażonym polu;
  • w kolejnych latach obowiązek zakupu kwalifikowanego materiału nasadzeniowego;
  • coroczne pobieranie prób w trakcie trwania obowiązków wynikających z decyzji kwarantannowej ze wszystkich ziemniaków wyprodukowanych w gospodarstwie;
  • wyłączenie z uprawy ziemniaków pól uznanych za zakażone przez 3 lata;

 

Każda decyzja kwarantannowa nakładana w przypadku wykrycia organizmów kwarantannowych Clavibacter sepedonicus czy Ralstonia solanacearum na gospodarstwo jest indywidualnie dostosowana do miejsca produkcji, w którym tą bakterię wykryto. Zależne jest to od schematu, czy wariantu przyjętego przez producenta dotyczącego uprawy ziemniaka w gospodarstwie lub jego zaprzestania, zgodnie z obowiązującymi, dopuszczalnymi wytycznymi.

 

Autor tekstu: Elżbieta Łuka, Katarzyna Chyżewska

Autor zdjęć: Elżbieta Łuka

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.2509). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkpopolskie


lista aktualności