17 Kwietnia 2024

PIERWSZE W TYM ROKU ZABIEGI AGROLOTNICZE – NADLEŚNICTWA: WRONKI, KRUCZ, POTRZEBOWICE Drukuj

Rozpoczynają się pierwsze w tym roku zabiegi ochrony lasu z wykorzystaniem środków ochrony roślin stosowanych przy pomocy sprzętu agrolotniczego. Pomimo, że takie wykonywanie zabiegów w Polsce jest zabronione, w wyjątkowych przypadkach ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2023 poz. 340 ze zm.) dopuszcza taką sytuację, w przypadku gdy zwalczanie organizmów szkodliwych nie jest możliwe przy użyciu sprzętu naziemnego lub zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska niż przy użyciu sprzętu naziemnego.

Agrolotnicze zabiegi wykonywane w lasach to przede wszystkim zabiegi z wykorzystaniem insektycydów mających na celu ograniczanie populacji szkodliwych owadów, co jest konieczne w związku ze stwierdzanym wystąpieniem zagrożenia drzewostanów przez barczatkę sosnówkę, chrabąszcza majowego, borecznika sosnowca czy kuprówkę rudnicę.

Zagrożenie takie określane jest na podstawie materiałów prognostycznych uzyskiwanych w trakcie przeprowadzenia jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny, a także badań zapędraczenia gleby w minionym roku jak i w latach ubiegłych oraz nadzwyczajnych wiosennych kontroli występowania szkodników pierwotnych sosny, jak również stwierdzonych uszkodzeń drzewostanów na skutek żeru szkodników. Na dużych leśnych powierzchniach nie ma możliwości wykonywania zabiegów ochrony lasu przy wykorzystaniu aparatury naziemnej. Zabieg agrolotniczy umożliwia zastosowanie środka ochrony roślin na tak dużej powierzchni, w krótkim czasie, przy jednoczesnym minimalnym ujemnym oddziaływaniu na środowisko. Jest on także najbardziej uzasadniony również z ekonomicznego punktu widzenia. Krótki czas zabiegu ma także istotne znaczenie z punktu biologii zwalczanego organizmu szkodliwego, ponieważ daje możliwość wykonania zabiegów na odpowiednie stadia rozwojowe zwalczanych organizmów.

 

Wykonanie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego wymaga ujęcia takiego zabiegu w planie zabiegów, zatwierdzonym przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia takiego zabiegu a następnie przesłania informacji o planowanym zabiegu, w terminie 7 dni przed dniem planowanego zabiegu wraz z dokładnym wskazaniem obszaru objętego zabiegiem.

 

Aktualna informacja o planowanym zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego:

Wykonawca – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile:

  1. obszar objęty planowanymi zabiegami oraz jego lokalizacja:

Nadleśnictwo Potrzebowice:

  • gmina: Drawsko (994,0 ha), Wieleń (2223,0 ha)

Nadleśnictwo Wronki:

  • gmina: Wronki (345,0 ha)

Nadleśnictwo Krucz:

  • gmina: Wieleń (1749,0 ha), Lubasz (1186,0 ha), Wronki (22,0 ha)
  1. nazwa środka ochrony roślin, który zostanie zastosowany podczas planowanego zabiegu: FORAY 76 B.
  2. termin planowanego zabiegu: od 23.04.2024 DO 18.05.2024 r.
  3. czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym ludzie oraz zwierzęta gospodarskie nie powinni przebywać na obszarze objętym planowanymi zabiegami: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

Autor tekstu: Paulina Migdalska-Kustosik, Zuzanna Osorio

Autor zdjęć: Maciej Bujacz

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prywatnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2509). WIORIN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkpopolskie


lista aktualności