06 Czerwca 2024

KONTROLE U PRODUCENTÓW ROŚLIN UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA PASZPORTÓW ROŚLIN Drukuj

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym obowiązują nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie zdrowia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031  w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (…) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych (…). Zgodnie z ww. przepisami prowadzenie działalności w zakresie produkcji, przemieszczania, wprowadzania do obrotu, najczęściej wymaga uzyskania wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez PIORiN oraz uzyskania upoważnienia do wystawiania paszportów roślin przez ww. podmioty.

Na terenie powiatu jarocińskiego zarejestrowanych jest 8 producentów roślin, głównie roślin ozdobnych, posiadających upoważnienie do wydawania paszportów roślin. W ramach prowadzonej działalności realizują oni obowiązki wymagane przepisami prawa. Ich realizacja jest sprawdzana przez inspektorów PIORiN podczas kontroli, które odbywają się co najmniej raz w roku. Kontrolowane są w szczególności:

  • realizacja obowiązku identyfikowalności tj. prowadzenie dokumentacji dotyczącej identyfikacji i monitorowania punktów krytycznych,
  • wystawianie i zaopatrywanie roślin w paszporty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przeprowadzanie przez podmiot oceny zdrowotności w najbardziej odpowiednim czasie, gdy istnieje możliwość wykrycia odpowiednich agrofagów lub objawów ich występowania i sposób jej dokumentowania,
  • właściwe reagowanie w przypadku podejrzenia zagrożenia dla zdrowia roślin (podejrzenie występowania agrofaga kwarantannowego dla UE lub RNQP) np. pobieranie prób i przeprowadzane badania przez PIORiN;

Kontrola obejmuje również ocenę zdrowotności roślin w celu weryfikacji działań kontrolowanego podmiotu.

Inspektorzy Oddziału w Jarocinie przeprowadzili kontrole u producentów roślin rabatowych w kwietniu, a w maju przystąpili do kontroli pozostałych szkółek. Na zdjęciach prezentowane są działania kontrolne w szkółce produkującej rośliny ozdobne m.in. Rhododendron sp., Clematis sp., Magnolia sp. zlokalizowanej w miejscowości Zakrzew, gmina Jarocin. Termin kontroli umożliwia weryfikację zdrowotności roślin ale również zapewnia moc estetycznych doznań podczas wykonywania czynności służbowych.

 

Autor tekstu: Bogumiła Zwierzchlewska

Autor zdjęć: Bogumiła Zwierzchlewska, Karolina Osuch-Wojdała

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.2509). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkpopolskie


lista aktualności