08 Kwietnia 2024

INSPEKCJA SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Drukuj

Wiosna i coraz cieplejsze dni to dla rolnika czas na sprawdzenie sprawności opryskiwacza i przeprowadzenie jego kalibracji. Rolnicy przygotowują swój sprzęt do pierwszych wiosennych zabiegów środkami ochrony roślin. Niezbędny jest dokładny przegląd opryskiwacza po zimie i sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów maszyny. Do wrażliwych elementów sprzętu do stosowania środków ochrony roślin należy pompa, układ filtracji cieczy roboczej, a także końcówki rozpylaczy. W przypadku stwierdzenia zużycia elementów należy dokonać niezbędnych napraw i wymiany niesprawnych  części. Zapewni to bezawaryjną pracę opryskiwacza, poprawi skuteczność przeprowadzonego zabiegu oraz zapobiegnie negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa realizuje zadanie nadzoru nad sprawnością sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie to podstawowy element w łańcuchu bezpieczeństwa żywności. Stosowanie nawet najdroższych preparatów chemicznych sprzętem niesprawnym technicznie może przynieść poważne skutki dla ludzi i środowiska. Błędy popełnione na wstępnym etapie produkcji produktów roślinnych mogą dyskwalifikować całe partie płodów rolnych z obrotu. Sprawność sprzętu do stosowania środków ochrony to bardzo  ważny element kontroli stosowania środków ochrony w gospodarstwach rolnych. Inspektorzy PIORiN podczas kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin przeprowadzanych  w gospodarstwie, dokonują wizualnej oceny stanu  technicznego i kompletności  opryskiwaczy. Pozwala to uczulić rolników na dbałość o stan techniczny aparatury do aplikacji pestycydów oraz eliminuje możliwość nieuczciwych praktyk niektórych Stacji Kontroli Opryskiwaczy. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2023 poz. 340 ze zm.), do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu, który jest sprawny technicznie. Za sprzęt sprawny technicznie uważa się sprzęt nowy  w okresie do 5 lat od daty zakupu oraz starszy, którego sprawność techniczna została potwierdzona pozytywnym wynikiem badania technicznego w Stacji Kontroli Opryskiwaczy ważnym 3 lata. Warto podkreślić, że niezależnie od badań technicznych, rolnik ma obowiązek przeprowadzić kalibrację opryskiwacza w gospodarstwie przynajmniej 1 raz w roku.

Na zdjęciu - inspektor WIORiN w Poznaniu Oddział w Kole - Jacek Jaworek podczas kontroli gospodarstwa sadownika z Lubotynia, w trakcie której przeprowadzał ocenę wizualną i kompletność opryskiwacza sadowniczego.

 

Autor tekstu: Jacek Jaworek

Autor zdjęć: Marcin Chichłowski

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności