05 Czerwca 2024

ĆWICZENIA SYMULACYJNE W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM KÓZKI CYTRUSOWEJ (Anoplophora chinensis) Drukuj

Spacerowicz, entomolog amator przyszedł do jednego z oddziałów WIORiN w Poznaniu i przyniósł zamknięte w słoiku, odłowione okazy dużego chrząszcza. Poinformował inspektorów, że owady udało mu się odłowić w lesie, w trakcie spaceru. Inspektorzy, widząc z czym przyszedł spacerowicz od razu podejrzewali, że mają do czynienia z kózką cytrusową (Anoplophora chinensis). Jest to priorytetowy organizm kwarantannowy. Tak rozpoczęły się ćwiczenia symulacyjne.

Pierwsze z ćwiczeń odbyło się na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, w Nadleśnictwie Krucz. Natomiast drugie zostało przeprowadzone na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, w Nadleśnictwie Grodzisk, Leśnictwie Porażyn.  W każdym ćwiczeniu wzięło udział po 15 inspektorów WIORiN w Poznaniu oraz zaproszeni goście odpowiednio z RDLP w Pile i Poznaniu, Zespołów Ochrony Lasów (ZOL) ze Szczecina oraz Łopuchówka. W każdym ćwiczeniu, w roli obserwatorów, wzięli udział pracownicy z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

W trakcie ćwiczeń, inspektorzy WIORiN w Poznaniu oraz pracownicy RDLP i ZOL`i zostali podzieleni na grupy. Zadaniem każdej z grup było wypracowanie działań, które powinny być podejmowane jako reakcja na kolejne zdarzenia ze scenariusza oraz przygotowanie planu działań na kolejne lata. W trakcie ćwiczeń zidentyfikowano instytucje, które bezwzględnie muszą być zaangażowane w działania, w przypadku wystąpienia kózki cytrusowej, a także te instytucje, które mogłyby wspomagać działania WIORiN w Poznaniu. Zaangażowanie uczestników ćwiczeń pozwoliło również na zidentyfikowanie problemów legislacyjnych, nad którymi należy rozpocząć prace, a także pozwoliło zwizualizować skalę problemu, z którymi będziemy musieli sobie radzić jeśli faktycznie wykrylibyśmy ten organizm. Ćwiczenia wykazały również dużą wiedzę merytoryczną i bogate doświadczenie wszystkich zaangażowanych w ćwiczenie osób, także pozwoliły na stwierdzenie, że zarówno przepisy prawa jaki, wytyczne wewnętrzne oraz plan awaryjny przygotowany na wypadek wystąpienia Anoplophora chinensis jest uczestnikom ćwiczeń znany.

Więcej informacji na temat agrofaga, jego wyglądu i objawów, które powoduje można znaleźć na stronie https://gd.eppo.int/taxon/ANOLCN/photos oraz w ulotce informacyjnej https://piorin.gov.pl/files/userfiles/giorin/publikacje/ulotki/anoplophora.pdf

 

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Radziejewska

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności