30 Maja 2024

ĆWICZENIA SYMULACYJNE W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM AGROFAGA KWARANTANNOWEGO Drukuj

Prawo zdrowia roślin obliguje wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej do przeprowadzania tzw. ćwiczeń symulacyjnych. Ćwiczenia takie muszą być przeprowadzane dla najgroźniejszych agrofagów kwarantannowych, które znalazły się na liście organizmów priorytetowych, tj. takich, które w przypadku pojawienia się mogłyby spowodować największe straty gospodarcze.

Ćwiczenia symulacyjne, to kontrolowane działania, w czasie których symulowana jest sytuacja, która mogłaby zaistnieć w rzeczywistości m.in. w celu:

  • Testowania działania tzw. planu awaryjnego lub jego części (to dokument, który zawiera m.in. opis procedur oraz procesów decyzyjnych, które będą miały zastosowanie w przypadku wystąpienia agrofaga kwarantannowego);
  • Oceny planowania i procedur;
  • Ujawnienia słabych punktów w organizacji (przepływ informacji, zasoby, organizacja pracy, szkolenia itp.);
  • Poprawienia koordynacji działań;
  • Uporządkowania ról, odpowiedzialności i łańcucha decyzyjności;
  • Dostarczenia motywacji, wiedzy i  umiejętności;
  • Ustalenia stopnia przygotowania do reagowania w sytuacji kryzysowej;

W dniu 16 maja br. odbyło się spotkanie otwierające dla ćwiczeń symulacyjnych organizowanych w Wielkopolsce, które zostały przeprowadzone w dniach 20-21.05.br. oraz 27-28.05.br.. W spotkaniu oprócz inspektorów WIORiN w Poznaniu udział wzięli przedstawiciele organów, które będą musiały być zaangażowane w przypadku wystąpienia agrofaga kwarantannowego: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Poznaniu, Zespołów Ochrony Lasów w Szczecinie i Łopuchówku, a także goście z  Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkanie otworzył zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pan Radosław Grychowski. 

Tematem obu ćwiczeń organizowanych na terenie Wielkopolski było wykrycie chrząszcza Anoplophora chinensis (Kózka cytrusowa) na terenie należącym do Lasów Państwowych. Organizm ten został wybrany jako temat ćwiczenia ponieważ jego zawleczenie na terytorium Polski jest wysoce prawdopodobne, a warunki klimatyczne w Polsce oraz obecność roślin żywicielskich sprzyjałyby jego zadomowieniu. Jest to organizm, którego żywicielami są m.in. klon, brzoza, dąb, kasztanowiec zwyczajny, laurowiśnia wschodnia, olsza, brzoza, grab, dereń, leszczyna, irga, głóg, buk, jabłoń, platan, topola, grusza, róża, wierzba i wiąz.

 

Autor tekstu: Katarzyna Radziejewska

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności