20 Czerwca 2024

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE NIEZBĘDNE W PRACY INSPEKTORÓW PIORIN Drukuj

Inspektorzy Oddziału w Słupcy wraz z pilotami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) Hubertem  Jóźwiakiem (Oddział w Koninie), Ewą Korczyńską-Skowron (Oddział w Gnieźnie) i Marzeną Bosacką (Oddział we Wrześni) dokonali kontroli fitosanitarnej lasu na terenie powiatu słupeckiego, przy użyciu dronów. Przeprowadzone lustracje miały na celu identyfikację drzew wykazujących objawy chorobowe, mogące wskazywać na  występowanie agrofagów kwarantannowych. Przy współpracy z leśniczymi z Nadleśnictwa Gniezno, na podstawie  analizy ryzyka wytypowano obręby leśne, w których przeprowadzono naloty BSP pod kątem występowania kwarantannowego nicienia - węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus). Obserwacje przeprowadzono na terenie leśnictwa Piłka.

Szczegółowa analiza wykonanych zdjęć pozwoliła zlokalizować zasychające sosny i określić ich dokładne współrzędne geograficzne. Z tych właśnie drzew zostaną pobrane próby do badań laboratoryjnych na obecność pasożytniczego szkodnika. Bez użycia dronów tak dokładna lustracja wysokiego lasu nie byłaby możliwa.

 

Autor tekstu: Zbigniew Wiśniewski

Autor zdjęć: Hubert Jóźwiak

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności