18 Lutego 2021

99 LAT SŁUŻBY CYWILNEJ W POLSCE Drukuj

17 lutego 1922 roku to bardzo ważna data dla pracowników Służby Cywilnej. W tym dniu Sejm II RP uchwalił ustawę o państwowej służbie cywilnej. Było to ważne działanie mające na celu usprawnienie działania odbudowywanego Państwa Polskiego, które dopiero co odzyskało niepodległość. Art. 21 tej ustawy mówił że funkcjonariusz Służby Cywilnej ma "wiernie służyć Rzeczypospolitej, przestrzegać ściśle ustaw i przepisów, wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie oraz dbać według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełniać wszystko co temu dobru służy, a unikać wszystkiego, co by mu mogło szkodzić". Zasada ta przyświeca wszystkim pracownikom już od 99 lat. Z roku na rok ilość pracowników Służby Cywilnej systematycznie wzrastała, usprawniane były zasady jej działania. Powstawały także kolejne ustawy o służbie cywilnej dostosowujące przepisy do zmieniających się czasów.

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wg. stanu na 1 stycznia 2021 r. zatrudnionych jest 169 pracowników Korpusu Służby Cywilnej:

  • Stanowisko koordynacyjne – 1,
  • Stanowiska samodzielne – 45,
  • Stanowiska specjalistyczne – 100,
  • Stanowiska wspomagające – 23;

Z okazji rocznicy Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański wystosował list otwarty do wszystkich pracowników a Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała film. Dokumenty te znajdują się w załącznikach lub pod linkiem

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/99-lat-sluzby-cywilnej-w-polsce

 

Zapraszamy do lektury!

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie